Novije i potpunije stranice pogledajte na adresi: http://www.dario-ljubesic.iz.hr/

Dario Ljubešić

CV

Službeni CV sadrži činjenice o završenom školovanju, listu projekata koje sam radio te popis znanja i vještina koje sam pritom prikupio.

Adresa

U virtualnom svijetu možete me kontaktirati na E-mail adresu: bzaphod@gmail.com.

Naravno, ta adresa je zaštita od raznih vrsta neželjenih poruka (spam). Postavite Subject: KONTAKT, pa Vam mogu reply-ati svoju privatnu adresu.

U stvarnosti, stalno mjesto boravka je:

Sisačka 46
44250 Petrinja
Republika Hrvatska (Croatia)

Podaci o Petrinji

Prema natpisu na meteo stupu u parku (u centru Petrinje)

Geografske koordinate:

U Petrinji sat pokazuje:

Podaci o Petrinji na Internetu

Prema specijaliziranom pretraživaču Heavens Above pozicija Petrinje je:

Prema stranicama Multimap.com pozicija Petrinje je:

Prema stranicama Maporama.com pozicija Petrinje je:

Pozcija RH u Mercatorovoj projekciji Na Mercatorovoj projekciji žutom bojom označena je pozicija Republike Hrvatske. Projekcija je napravljena 2005-04-15 140000 UTC, tako da se s desne strane vidi sjena koja pokazuje granicu dana i noći.

O Petrinji više možete saznati na stranicama:

Pogledajte

GeoURL
Naslovna stranica