Novije i potpunije stranice pogledajte na adresi: http://www.dario-ljubesic.iz.hr/

Dario Ljubešić: GEDCOM format

Povijest

Danas (2005-ta godina) se smatra, i to je prihvaćeno kao opće priznata činjenica, kako je najbolje standardizirati formate za razmjenu podataka. To vrijedi u različitim područjima ljudskih djelatnosti.

Različiti formati korišteni za spremanje podataka o rodbinskim vezama, predstavljaju problem kod izmjene podataka među programima. Jednom unesene podatke nije moguće lako i jednostavno prenijeti u drugi program. Dodatno, izrada baze podataka, koju mogu popunjavati ljudi sa svih strana svijeta, koji govore i pišu različite jezike, traži standarde koji takve zahtjeve podržavaju.

Tradicionalno, podatke o rođenim i umrlim osobama vodi crkva. Stoga ne iznenađuje kako je GEDCOM format nastao je na Family History Department (FHD) of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS). Specifikacija je nastala 1985-te godine, a trenutno (2005-04-11) je aktualna 5.5 verzija.

Najavljena je slijedeća verzija GEDCOM 6.0 XML.

Stanje 2002-2005 godine

GEDCOM format je dizajniran za razmjenu vrlo specifičnih i vrlo važnih podataka između genealogist-a (dodana su neka polja koja su interesirala javnost). U njemu nema mjesta za Vašu evidenciju, dokaze i popratne materijale i to je jedan od nedostataka. Također, ljudi iz ne-engleskih kultura imaju problema u radu sa svojim slovima (npr. naša ČĆĐŽŠ), formatima datuma i drugim lokalnim običajima. Prelazak na XML format treba riješiti dosta problema, jer XML je standardiziran i opće prihvaćen, te koristi Unicode. Ako prihvatimo ISO 8601 format za datum, (4 znamenke za godinu, 2 znamenke za mjesec, 2 znamenke za dan), olakšat ćemo drugima da koriste naše podatke.

Programi često spremaju podatke u svom internom formatu, ali omogućavaju eksport (konverziju) u GEDCOM format. Kad želite npr. poslati podatke e-mailom napravite export u GEDCOM format i tako dobivenu datoteku šaljete kao attachment. Podatke možete poslati i u neku web bazu podataka (Ancestry World Tree ima preko 65 miliona podataka, a RootsWeb's WorldConnect preko 41 milion) koje omogućuju pretraživanje.

GEDCOM format

Specifikacija propisuje oznake (tag-ove) kao što su:

Oznaka može biti i pokazivač (pointer) na drugu osobu (oblik je @I1@).

Propisane su pozicije oznaka (npr. DATE ide poslije BIRT). Ne postoje prazni redovi.

Format svakog reda je:

  1. počinje s oznakom razine (level)
  2. slijedi razmak
  3. oznaka
  4. tekst (ako postoji; mora biti odvojen razmakom od oznake)

Grupa redova o jednoj porodici (familiji, FAM) ili o jednoj osobi (individu-i, INDI) zajedno čini jedan zapis. Prvi red u zapisu uvijek ima oznaku razine 0. Oznake razine omogućavaju grupiranje podataka: podaci razine N odnose se na podatke prethodne (N-1) razine.

Posljednji zapis naziva se Trailer (označava kraj datoteke): 0 TRLR

Primjer:

0 @I1@ INDI
1 NAME William Jefferson (Blythe)/Clinton/
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 19 AUG 1946
2 PLAC Hope,Hempstead Co.,AR
1 NOTE Bill Clinton was born William Jefferson Blythe IV.
2 CONT His last name was legally changed to Clinton on
3 CONT 12 June 1962 in Garland Co., Arkansas.
1 NOTE He was inaugurated as the 42nd President
2 CONT of the United States on 20 January 1993.
1 FAMS @F1@
1 FAMC @F2@

Primjer 2:

0 @F107@ FAM
1 HUSB @I302@
1 WIFE @I303@
1 CHIL @I38@
1 CHIL @I316@
1 CHIL @I111@
1 CHIL @I109@
1 CHIL @I318@
1 CHIL @I36@
1 CHIL @I321@
1 MARR
2 DATE 17 DEC 1862

Pogledajte

Naslovna stranica