Novije i potpunije stranice pogledajte na adresi: http://www.dario-ljubesic.iz.hr/

Dario Ljubešić: Standard za prikaz datuma i vremena ISO 8601

Problem

Format datuma i vremena razlikuje se u različitim kulturama. Primjeri datuma:

Rješenje

ISO 8601 propisuje nekoliko verzija formata. Opcionalni su delimiteri među poljima, budući da je poredak i veličina polja fiksna. Polja u ISO 8601 formatu su:

Između polja za godinu,mjesec i dan, dozvoljen je delimiter "-". To znači kako datum možemo pisati u dva formata: 2005-04-11 ili 20050411.

Između polja sat, minute i sekunde, dozvoljen je delimiter ":". To znači kako vrijeme možemo pisati u dva formata: 12:25:15 ili 122515.

Između datuma i vremena, opcionalno može biti razmak (blank), slovo "T" ili ništa. Skraćeni format koristi se za prikaz samo datuma (ne piše se vrijeme). Duži format uključuje i datum i vrijeme. Vrijeme se uvijek piše u 24-satnom obliku (nema kratica za prije podne i poslije podne).

Vremenske zone

Pojednostavljeno, svijet je podijeljen na 24 zone, svaka širine 15°. Zone su paralelne s meridijanima, a počinju s Greenwich meridijanom koji prolazi Londonom. Vrijeme koje pokazuje sat na nultom meridijanu nazivamo univerzalno vrijeme (engl. Coordinated Universal Time, fr. Temps Universel Coordonné, pa je za oznaku tog vremena izabrana jezično neutralna kratica UTC). U stvarnosti, zone gotovo nigdje nisu tako pravilne "pruge". Neke vremenske zone razlikuju se od UTC-a za pola ili četvrt sata.

Neke zone imaju svoje nazive i kratice tih naziva. Cijela Hrvatska nalazi se unutar CET zone čije standardno vrijeme je UTC+1, a koja se još označava Europe/Zagreb (prvi dio je naziv kontinenta ili oceana, a drugi dio je naziv glavnog grada ili neke druge geografske znamenitosti). Kratice nisu standardizirane, pa tako EST u sjevernoj Americi znači UTC-5, a u Australiji UTC+10 (ili UTC+11, ovisno o lokaciji i datumu).

Standardno vrijeme je pravna kategorija koja se odnosi na vrijeme u nekom dijelu svijeta (pri čemu se ignorira ljetno vrijeme).

Prije uvođenja standardnog vremena, koristilo se lokalno vrijeme (engl. Local Mean Time). Lokalno vrijeme računa se tako da se geografska dužina (longituda) mjesta podijeli s 15 i tako se dobije razlika u odnosu na UTC. Primjer: za Petrinju je longituda 16.279, pa je:

16.279/15 = 1.0852666666666666666666666666667 = 01:05:06,96

razlika u odnosu na UTC 1 sat, 5 minuta, 6 sekundi i 96 stotinki sekunde.

Kako ne postoje standardne kratice za vremenske zone, ostaje navoditi vremenski pomak u odnosu na UTC. Tako se vrijeme u Hrvatskoj, za vrijeme ljetnog vremena, navodi kao 12:00:00+02. Ako želimo potpuno izbjeći zbrku, možemo navesti UTC vrijeme u formatu 10:00:00Z, gdje slovo Z na kraju označava nulti meridijan (engl. "zero meridian") koji prolazi kroz London. U radio komunikacijama slovo Z izgovara se "Zulu" (u međunarodnom radio alfabetu), pa se ponekad UTC vrijeme naziva Zulu vrijeme (engl. "Zulu Time").

Ljetno vrijeme

Legende kažu kako je Benjamin Franklin, živeći u Parizu, prvi primijetio kako Sunce ranije izlazi, a početkom 20-tog stoljeća britanski graditelj William Willett, prvi se godinama borio za uvođenje ljetnog vremena u Britaniji.

Ljetno vrijeme (engl. Summer Time) ili DST je (obično) pomaknuto za jedan sat unaprijed, a razlog za to je ušteda energije koja se dobiva tjeranjem ljudi da se ustanu sat ranije u razdoblju u kojem sunce ranije izlazi.

Ljetno vrijeme je prvi puta uvedeno u Njemačkoj za vrijeme I svjetskog rata, a ubrzo su primjer slijedile druge zaraćene zemlje. Nakon rata, američki farmeri izborili su se za povratak "Božjeg vremena", da bi se, 40 dana nakon ulaska SAD-a u II svjetski rat ponovo uvelo ljetno vrijeme.

Ljetno vrijeme uvedeno je u 70-tak država širom svijeta, ali početak i kraj računanja ljetnog vremena nisu jednaki u svim zemljama. U SAD-u (u saveznim državama koje su ga uvele) ljetno vrijeme počinje prve nedjelje u travnju u dva sata ujutro, a završava zadnje nedjelje u listopadu (isto u dva sata ujutro). Svaka vremenska zona prelazi na ljetno vrijeme odvojeno.

U Europskoj Uniji, ljetno vrijeme računa se od zadnje nedjelje u ožujku do zadnje nedjelje u listopadu. Promjena je jedan sat poslije ponoći po UTC vremenu, što znači da se sve vremenske zone prebacuju u istom trenutku. Primjer: u proljeće sat se pomiče s 00:59Z na 02:00Z (u Hrvatskoj, koja ima UTC+1 vrijeme, sat se pomiče s 01:59+01 na 03:00+02). U jesen, sat se pomiče u 01:59Z na 01:00Z (u Hrvatskoj, to pomicanje sata je u 02:59+02 na 02:00+01).

Primjena

Ja sam koristio ISO 8601 prikaz datuma i vremena, na ovim stranicama, jer je, kao i metrički sustav lakši za upotrebu i usporedbu vrijednosti, jednom kad se naviknete na njega. Kao i mnogi drugi, kao granicu između datuma i vremena, koristim razmak umjesto slova "T", što čini prikaz puno čitljivijim.

Ako nije navedena, podrazumijeva se vremenska zona UTC+1 na koju se, prema datumu, dodaje ljetno vrijeme. Drugim riječima, u periodu od travnja do listopada dodana su 2 sata na UTC, a u ostalom dijelu godine 1 sat.

Pogledajte

Naslovna stranica