Novije i potpunije stranice pogledajte na adresi: http://www.dario-ljubesic.iz.hr/

Dario Ljubešić: Tragom prezimena Ljubešić

Ovaj tekst prepisan je iz originala:

prof. Antun Petračić: Tragom prezimena Ljubešić

Literatura: izvori podataka

  1. Leksikon prezimena SRH, Zagreb, Institut za jezik
  2. Župni ured Petrinja, Gore, Poreč...
  3. Podaci od rodbine Ljubešić i dr...
  4. Gruntovni podaci suda u Petrinji
  5. Povijest za odrasle, Zagreb, 1977.g.
  6. Povijest Hrvata, Zagreb, 1975. od prof. Šišića
  7. Šematizam katoličke crkve u Jugoslaviji, Zagreb, 1974.g.
  8. Krstni listovi mojih djedova i pradjedova po ocu i majci
  9. Fotografije pojedinih porodica Ljubešić
  10. Podaci iz Arhiva Hrvatske u Zagrebu
Naslovna stranica