Novije i potpunije stranice pogledajte na adresi: http://www.dario-ljubesic.iz.hr/

Dario: aplikacije

Popis aplikacija

Složenost i veličina aplikacija, kao i vrijeme utrošeno za izradu uveliko variraju. Često je napravljena prva verzija aplikacije, predana korisniku i onda su, tijekom godina, dorađivane nove funkcionalnosti u slijedećim verzijama. Stoga sam, u svaku aplikaciju, naveo godinu u kojoj je započet rad na izradi.

O svakoj aplikaciji napisao sam tekst koji opisuje njen nastanak, izradu i korištenje.

  1. POS (1993)
  2. Distribuirani sustav za prodaju karata (1995)
  3. Sudačka mreža (1999)
  4. SSUTH: web (2003)
  5. HOK: Proizvodno zanatstvo (2003)
  6. HOK: INFOS (2004)
Naslovna stranica