home       o društvu       sudjelovanja-nastupi       Sela       narodna nošnja 

  HKUD »RADOST«  SELA              

 

Ukratko od osnivanja do danas

Društvo nastavlja tradiciju kulturnog stvaralaštva iz davne 1951. godine. Tada je osnovano KUD Radost» Sela na prijedlog naše mještanke i upraviteljice škole u Selima. Bilo je nositelj kulturnog života i imalo je više sekcija: folklornu, dramsku, šahovsku, nogomet i odbojku. Djelovalo je do 1962. godine kada prestaje sa radom. 

Novo razdoblje kulturnog rada počinje1981. godine nastavljajući tradiciju prethodnika, a s ciljem da se od zaborava sačuvaju izvorni narodni običaji, pjesme i plesovi Posavine i Pokuplja. Od tada do danas kroz razne sekcije društva prošlo je preko 200 članova svih generacija. 

U ratnom razdoblju prekida se  osnovna djelatnost zbog mobilizacije članova, stresa i tuge od strahota ratnih djelovanja, nedostatka prostora a i samog raspoloženja te drugih objektivnih problema. Preostali članovi aktivno se uključuju u rad civilne zaštite, na smještaju prognanika i posjeti postrojba na prvoj crti bojišnice. 

Aktivni rad na obavljanju osnovne djelatnosti nastavlja se 1995. godine okupljanjem  članstva kao i uvođenjem u rad većeg broja mladih koji su u tom momentu činili polovicu članova društva. 2000. godine osnivamo mladu tamburašku sekciju od 12 članova, na žalost od koje su do danas ostala samo dva člana. Ovdje treba spomenuti da sve vrijeme od osnutka u društvu djeluje vlastiti tamburaški sastav od 7 članova koji je okosnica društva. Rijetko koje društvo u našoj okolici ima tako dobar, kvalitetan i uvijek pouzdan sastav za pratnju društva. 

U svom dugogodišnjem radu društvo bilježi niz uspješnih nastupa širom Hrvatske pa i dalje. Izdvojit ćemo samo neke : Voloderske jeseni, Berbene svečanosti u Sv. Martinu na Muri, Vinkovačke jeseni, Đakovački vezovi, smotre u Kutini, Bobovcu, Martinskoj Vesi, Sv. Klari , Kupljenskom Hruševcu, Brodsko kolo u Slavonskom Brodu, Berba u Brodskom Stupniku, Smotra Dalmacije u Imotskom, smotra Zadarske županije u Polači, nastup u Cavtatu, nastup u Cazinu u Bosni i najnoviji u mjesecu rujnu u Njemačkoj prijateljskom gradu Heidenheimu i druge. 

Uz kulturni rad, pjesmu i ples njeguje se tradicija starih običaja, što dokazuje i nagrada za čuvanje i prezentaciju narodnih običaja na Zlatnom primu 1999. godine te pohvale stručnog žiria koji svake godine prati Županijsku smotru u Martinskoj Vesi gdje svake godine prikazujemo izvorne običaje.  Do sada su obrađeni običaji:

  1. snuboki,
  2. umivanje mlade,
  3. dolazak po mladu i nastavak svatova
  4. čejanje perja,
  5. tučenje ječma,
  6. obrada lana ,
  7. čejanje perušine,
  8. košnja trave,
  9. žetva,
  10. pranje robe.

Njegujući odnos prema folkloru i etno blagu, tradiciji i baštini društvo povremeno organizira prigodne izložbe starih upotrebnih predmeta i bogatog ruha iz škrinja naših baka, kao i novih radova vlastite izrade vrijednih članica društva. 

Brojnost članova, dugogodišnji rad i interes mladih garancija su uspješnog  rada i jamstvo da se tradicija neće prekinuti.

      

            home       o društvu       sudjelovanja-nastupi       Sela       narodna nošnja